Το πραγματολογικό επίπεδο του λόγου είναι η εύστοχα προσαρμοσμένη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικό πλαίσιο για την εξυπηρέτηση διαφόρων επικοινωνιακών σκοπών . Η πραγματολογία εξετάζει τη χρήση του λόγου ως κοινωνική πράξη, ως κατάλληλη συμπεριφορά και ως επικοινωνιακή πρόθεση.