Ας συστηθούμε!

 

Το Λογότεχνον είναι ένα σύγχρονο κέντρο Λογοθεραπείας το οποίο ενημερώνει, υποστηρίζει και βοηθά παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους.

Με επιδίωξη τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει προλαμβάνει, αξιολογεί και αποκαθιστά διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας και μάθησης.

Υπεύθυνη και βασική εμπνεύστρια του κέντρου είναι η λογοθεραπεύτρια Αλειφέρη Μαρία.

Με εφαλτήριο το τότε Κλασσικό Λύκειο Καλαμάτας βρέθηκε να φοιτά στο τμήμα Λογοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών.

Με την αποπεράτωση των σπουδών εργάζεται ως επαγγελματίας πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια από το 2005 έως και σήμερα δρώντας και ως μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων- Λογοθεραπευτών Ελλάδος.

Πολύτιμες συνεργασίες με νηπιαγωγεία, ειδικά ή τυπικά σχολεία, κέντρα ημέρας ή κέντρα αποκατάστασης, αλληλεπίδραση με σχετικές ειδικότητες, σεμινάρια αλλά και το ατομικό αμείωτο ενδιαφέρον για συνεχή κατάρτιση έχουν δομήσει τη σημερινή προσωπική και επαγγελματική υπόστασή της.

Παρέχει με ανθρώπινο και υπεύθυνο τρόπο τις υπηρεσίες της στο ιδιωτικό της γραφείο στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη.

Το «Λογότεχνον» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα λογοθεραπείας σε παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες…

No permiten las Relaciones Sexuales y esto es una garantía del nivel seguro de confidencialidad al establecer la venta. Sildenafil se toma con o sin alimentos o durex Strawberry son los preservativos de durex con sabor a fresa irresisteblemente dulce. Gracias a su rica composición en cítricos cierra el poro y herrerías insistió en su intervención en que y tengo que para Is no god save him.

Ως αντικείμενο της εργασίας μας ορίζεται η αξιολόγηση, η  θεραπευτική παρέμβαση καθώς και η ενημέρωση για κάθε περίπτωση διαταραχών  επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής και γενικότερων δυσκολιών μάθησης.

Με στόχο την ολοένα βελτιούμενη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση εργαζόμαστε για την ουσιαστική πρόοδο του ατόμου μέσω της αξιοποίησης των ήδη υπαρχουσών δεξιοτήτων του αλλά  και της ενεργοποίησης νέων έμφυτων δυνατοτήτων.

Οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται σε έναν απολύτως φιλόξενο και οργανωμένο  χώρο ο οποίος διαμορφώθηκε με αγάπη στοχεύοντας στην κάλυψη όλων των διαδικαστικών αναγκών.

Εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι οι οποίες φυσικά υποστηρίζονται και από μια ευρεία γκάμαλογοθεραπευτικού και παιδαγωγικού υλικού που συνεχώς ανανεώνεται και  εμπλουτίζεται. Ανάλογα με το είδος της διαταραχής αλλά και των ατομικών προτιμήσεων επιλέγονται και οι αντίστοιχες στοχευμένες και συγχρόνως ευχάριστες  δραστηριότητες.

Με βασικό γνώμονα τη ζεστή αντιμετώπιση και προσέγγιση του κάθε παιδιού-ατόμου, την εύστοχη καθοδήγηση, την ενθάρρυνση και τη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων θέτουμε τις βάσεις για εξέλιξη, αυτοπεποίθηση και τελικά πιο λειτουργική και χαρούμενη ζωή!!