Λογοθεραπεία

Τι είναι Λογοθεραπεία ;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως  αντικείμενο την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών  της ανθρώπινης Επικοινωνίας – Φωνής, Ομιλίας, Λόγου(προφορικού και γραπτού), της μη λεκτικής επικοινωνίας καθώς και των διαταραχών τωνκαταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Με τι ασχολείται η Λογοθεραπεία ;

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:

 • Λόγου (προφορικού και μη)
 • Ομιλίας
 • Επικοινωνίας
 • Φωνής
 • Σίτισης και κατάποσης
Ποιος ο σκοπός της Λογοθεραπείας ;

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι:

 • Η πρόληψη
 • Η πρόγνωση
 • Η διάγνωση
 • Η θεραπεία/ αποκατάσταση
 • Η επιστημονική μελέτη των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης και της επικοινωνίας.
 • Ενημέρωση του ευρύ κοινού, επαγγελματιών εκπαίδευσης και υγείας σχετικά με την επιστήμη της Λογοθεραπείας.

Οι Λογοθεραπευτές- Λογοπαθολόγοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
 1. Αρθρωτικές διαταραχές
 2. Φωνολογικές διαταραχές
 3. Δυσαρθρία
 4. Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
 1. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 2. Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 3. Βαρηκοΐα – κώφωση
 4. Διαταραχές χρήσης της γλώσσας – Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 • Διαταραχές φωνής
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις