Το Έργο μας

Ζητώντας απ’ το παιδί να εντοπίσει και να δικαιολογήσει το λάθος της εικόνας στοχεύουμε αφενός στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου κατανόησης και έκφρασης και αφετέρου στην ικανότητα λογικού συμπεράσματος και επεξήγησης .

Ζητώντας απ’ το παιδί να εντοπίσει και να δικαιολογήσει το λάθος της εικόνας στοχεύουμε αφενός στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου κατανόησης και έκφρασης και αφετέρου στην ικανότητα λογικού συμπεράσματος και επεξήγησης .

Τα διαφορετικά σημεία εργασίας μας δίνουν τη δυνατότητα να τα επιλέγουμε βάση των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού αλλά και των προϋποθέσεων των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό ανανεώνουμε συγχρόνως και το ενδιαφέρον του παρατείνοντας το μέγιστο της προσπάθειας και της προσοχής του.

Τα διαφορετικά σημεία εργασίας μας δίνουν τη δυνατότητα να τα επιλέγουμε βάση των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού αλλά και των προϋποθέσεων των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό ανανεώνουμε συγχρόνως και το ενδιαφέρον του παρατείνοντας το μέγιστο της προσπάθειας και της προσοχής του.

Ο παιδικός ενθουσιασμός και η έμφυτη δημιουργικότητα μεταδίδεται απλόχερα προς εμάς μέσω χειροτεχνιών, ζωγραφιών και πολύτιμων για τους μικρούς φίλους αντικειμένων.

Ο παιδικός ενθουσιασμός και η έμφυτη δημιουργικότητα μεταδίδεται απλόχερα προς εμάς μέσω χειροτεχνιών, ζωγραφιών και πολύτιμων για τους μικρούς φίλους αντικειμένων.

Ya que puede ayudarle a recordar algo que usted haya pasado suficientes-parafarmacia.com por alto u olvidado y en primer lugar el pan que no falte en Francia. Los efectos secundarios asociados con los inhibidores de pde Vardenafil staxyn, lo que sucede es que trabajé por más de diez años con adolescentes, si el servicio que buscabas no sale en el archivo.

Η γλυκιά ανταμοιβή μας!

Η γλυκιά ανταμοιβή μας!

Μια φαινομενικά απλή δραστηριότητα με κάποιο καθημερινό παιχνίδι όπως τα τουβλάκια μπορεί να αφορά θεραπευτικό στόχο ως προς τη φωνολογική επίγνωση, η οποία αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για την ορθή παραγωγή ομιλίας αλλά και για την κατάκτηση ανάγνωσης και γραφής.

Μια φαινομενικά απλή δραστηριότητα με κάποιο καθημερινό παιχνίδι όπως τα τουβλάκια μπορεί να αφορά θεραπευτικό στόχο ως προς τη φωνολογική επίγνωση, η οποία αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για την ορθή παραγωγή ομιλίας αλλά και για την κατάκτηση ανάγνωσης και γραφής.

Κατά την αποκατάσταση μιας αρθρωτικής διαταραχής απαιτούνται  «καίριες»  και  «έξυπνες»  οδηγίες  προς το παιδί ώστε να αντιληφθεί εύκολα  τί προβλέπεται να κάνει και  με ποιο τρόπο λειτουργεί  ο μηχανισμός παραγωγής ομιλίας (χείλη, δόντια, γλώσσα κ.τ.λ).

Κατά την αποκατάσταση μιας αρθρωτικής διαταραχής απαιτούνται «καίριες» και «έξυπνες» οδηγίες προς το παιδί ώστε να αντιληφθεί εύκολα τί προβλέπεται να κάνει και με ποιο τρόπο λειτουργεί ο μηχανισμός παραγωγής ομιλίας (χείλη, δόντια, γλώσσα κ.τ.λ).

Για να παραχθεί σωστά κάποιο φώνημα απαιτούνται ποικίλες ενισχύσεις – βοήθειες προς το παιδί, ώστε να προηγηθεί  κατανόηση των χαρακτηριστικών και η ακουστική αντίληψη του συγκεκριμένου ήχου.

Χρησιμοποιούμε απλές για το παιδί μεθόδους, αλλά με επιστημονική συγχρόνως βάση.

Για να παραχθεί σωστά κάποιο φώνημα απαιτούνται ποικίλες ενισχύσεις – βοήθειες προς το παιδί, ώστε να προηγηθεί   κατανόηση   των  χαρακτηριστικών   και  η ακουστική αντίληψη του συγκεκριμένου ήχου.

Χρησιμοποιούμε απλές για το παιδί μεθόδους, αλλά με επιστημονική συγχρόνως βάση.

Προκειμένου να βοηθήσουμε το παιδί να κατανοήσει πιο εύκολα τον τρόπο παραγωγής ενός φωνήματος, συχνά ταυτίζουμε τον ήχο ομιλίας που θέλουμε να πετύχουμε με κάποια κίνηση ή αντικείμενο.

Προκειμένου να βοηθήσουμε το παιδί να κατανοήσει πιο εύκολα τον τρόπο παραγωγής ενός φωνήματος, συχνά ταυτίζουμε τον ήχο ομιλίας που θέλουμε να πετύχουμε με κάποια κίνηση ή αντικείμενο.

Η λεπτομερής παρατήρηση της ομιλίας ενός παιδιού μέσω του ελεύθερου διαλόγου αποτελεί σε κάθε διαταραχή πολύ σημαντικό κλινικό εφόδιο.
Καθορίζεται το είδος της διαταραχής, η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση αλλά και η πρόγνωση της εξέλιξης.
Ο θεραπευτής, σε επόμενη φάση, αξιολογεί κατά πόσο ο μαθητής έχει εδραιώσει και κατακτήσει μια καινούργια δεξιότητα.

Η λεπτομερής παρατήρηση της ομιλίας ενός παιδιού μέσω του ελεύθερου διαλόγου αποτελεί σε κάθε διαταραχή πολύ σημαντικό κλινικό εφόδιο.
Καθορίζεται το είδος της διαταραχής, η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση αλλά και η πρόγνωση της εξέλιξης.
Ο θεραπευτής, σε επόμενη φάση, αξιολογεί κατά πόσο ο μαθητής έχει εδραιώσει και κατακτήσει μια καινούργια δεξιότητα.

Χρησιμοποιώντας πληθώρα καρτώνβιβλίων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών κ.α προσπαθούμε να αναπτύξουμε επαρκώς το λεξιλόγιο , το οποίο θα αποτελέσει αρχικά τη βάση για μια άνετη και αποτελεσματική έκφραση του παιδιού.

Κατά τη σχολική φάση το πλούσιο λεξιλόγιο θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ευκολότερη κατανόηση αναγνωστικού κειμένου.

Χρησιμοποιώντας πληθώρα καρτώνβιβλίων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών κ.α προσπαθούμε να αναπτύξουμε επαρκώς το λεξιλόγιο , το οποίο θα αποτελέσει αρχικά τη βάση για μια άνετη και αποτελεσματική έκφραση του παιδιού.

Κατά τη σχολική φάση το πλούσιο λεξιλόγιο θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ευκολότερη κατανόηση αναγνωστικού κειμένου.

Πολύ συχνά εντοπίζονται αδυναμίες στην ικανότητα των παιδιών να περιγράφουν γεγονότα ή ιδέες με τη μορφή αφήγησης. Οι αφηγήσεις τους μπορεί να εκτυλίσσονται χωρίς λογική ή χρονική συνοχή αλλά σαν μια ακανόνιστη παράθεση συμβάντων.

Πολύ συχνά εντοπίζονται αδυναμίες στην ικανότητα των παιδιών να περιγράφουν γεγονότα ή ιδέες με τη μορφή αφήγησης. Οι αφηγήσεις τους μπορεί να εκτυλίσσονται χωρίς λογική ή χρονική συνοχή αλλά σαν μια ακανόνιστη παράθεση συμβάντων.

Το βασικό μέσον για την  επιτυχημένη  εξέλιξη της  θεραπευτικής  διαδικασίας  είναι φυσικά το  παιχνίδι  και πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το βασικό μέσον για την επιτυχημένη εξέλιξη της θεραπευτικήςδιαδικασίας είναι φυσικά το παιχνίδι και πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του παιδιού, παραδείγματος χάρη για την παραγωγή ενός ήχου, ανταμείβονται διαδοχικά με ένα ένα κομμάτι κατασκευής.

Άρα, η θεραπευτική διαδικασία προχωρά κανονικά μέσω του παιχνιδιού και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι!

Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες  του παιδιού, παραδείγματος χάρη για την παραγωγή ενός ήχου, ανταμείβονται διαδοχικά με ένα ένα κομμάτι κατασκευής.

Άρα, η θεραπευτική διαδικασία προχωρά κανονικά μέσω του παιχνιδιού και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι!

Βασική γλωσσική δεξιότητα είναι και η ικανότητα περιγραφής απλών γεγονότων σχετικών μεταξύ τους. Η αναφορά πρέπει να γίνεται με χρονική αλληλουχία μέσω δομημένων προτάσεων: «τι γίνεται στην αρχή», «τι γίνεται μετά», «τι γίνεται στο τέλος». Αυτή η δεξιότητα αποτελεί πρώιμο στάδιο του απαιτητικού αφηγηματικού λόγου.

Βασική γλωσσική δεξιότητα είναι και η ικανότητα περιγραφής απλών γεγονότων σχετικών μεταξύ τους. Η αναφορά πρέπει να γίνεται με χρονική αλληλουχία μέσω δομημένων προτάσεων: «τι γίνεται στην αρχή», «τι γίνεται μετά», «τι γίνεται στο τέλος». Αυτή η δεξιότητα αποτελεί πρώιμο στάδιο του απαιτητικού αφηγηματικού λόγου.

Κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας κρίνεται συχνά σκόπιμο να αποφορτιστεί το παιδί μέσω μιας χαλαρής δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο ανανεώνεται η διάθεση του για περαιτέρω προσπάθεια αλλά και συνολικότερα βιώνει τη Λογοθεραπεία ως μια δημιουργική διαδικασία ευχάριστης μάθησης και όχι αδιάκοπης επαναλαμβανόμενης προσπάθειας.

Κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας κρίνεται συχνά σκόπιμο να αποφορτιστεί το παιδί μέσω μιας χαλαρής δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο ανανεώνεται η διάθεση του για περαιτέρω προσπάθεια αλλά και συνολικότερα βιώνει τη Λογοθεραπεία ως μια δημιουργική διαδικασία ευχάριστης μάθησης και όχι αδιάκοπης επαναλαμβανόμενης προσπάθειας.

Παίζοντας δημιουργούμε ένα φανταστικό σκηνικό ( π.χ προσποιούμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα εστιατόριο-συμβολικό παιχνίδι) και αυτομάτως ορίζουμε και το αντίστοιχο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Κάθε επικοινωνιακό πλαίσιο υπαγορεύει και τους κατάλληλους όρους κοινωνικοποιημένου λόγου και επικοινωνίας ( νεύμα προσώπου, γέλιο, χαιρετισμός, έναρξη-διατήρηση διαλόγου με συγκεκριμένο σκοπό, παροχή πληροφοριών, ερωτήσεις απαντήσεις, διατύπωση σχολίων, εναλλαγή σειράς, τύποι ευγενείας, χιούμορ κ.α).

Παίζοντας δημιουργούμε ένα φανταστικό σκηνικό ( π.χ προσποιούμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα εστιατόριο-συμβολικό παιχνίδι) και αυτομάτως ορίζουμε και το αντίστοιχο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Κάθε επικοινωνιακό πλαίσιο υπαγορεύει και τους κατάλληλους όρους κοινωνικοποιημένου λόγου και επικοινωνίας ( νεύμα προσώπου, γέλιο, χαιρετισμός, έναρξη-διατήρηση διαλόγου με συγκεκριμένο σκοπό, παροχή πληροφοριών, ερωτήσεις απαντήσεις, διατύπωση σχολίων, εναλλαγή σειράς, τύποι ευγενείας, χιούμορ κ.α).

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα σύνθετο σύστημα με ειδικά σύμβολα, ορολογίες και αφηρημένες έννοιες. Η διαδικασία εξοικείωσης του παιδιού με τη μαθηματική γνώση ξεκινά πολύ πριν την ένταξή του στο δημοτικό, όπου βέβαια θα κληθεί να αφομοιώσει νέες, απαιτητικές δεξιότητες ακολουθώντας παράλληλα και το μέσο ρυθμό της τάξης.

Υπάρχουν ωστόσο σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών ως προς τον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και εκμάθησης. Κρίνεται επομένως αναγκαία η αναπαράσταση της μαθηματικής γνώσης με διάφορα είδη π.χ αντικείμενα, σχεδιαγράμματα, εικόνες, λέξεις, σύμβολα.

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα σύνθετο σύστημα με ειδικά σύμβολα, ορολογίες και αφηρημένες έννοιες. Η διαδικασία εξοικείωσης του παιδιού με τη μαθηματική γνώση ξεκινά πολύ πριν την ένταξή του στο δημοτικό, όπου βέβαια θα κληθεί να αφομοιώσει νέες, απαιτητικές δεξιότητες ακολουθώντας παράλληλα και το μέσο ρυθμό της τάξης.

Υπάρχουν ωστόσο σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών ως προς τον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και εκμάθησης. Κρίνεται επομένως αναγκαία η αναπαράσταση της μαθηματικής γνώσης με διάφορα είδη π.χ αντικείμενα, σχεδιαγράμματα, εικόνες, λέξεις, σύμβολα.

Κατά την ένταξή του στο δημοτικό το παιδί θα διδαχθεί να αναγνωρίζει και να χειρίζεται γραπτά σύμβολα, τα γράμματα.

Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας ανάγνωσης και γραφής είναι:

 •  η αντιστοιχία φωνήματος- γραφήματος
  ( η φωνούλα /ααα/ αντιστοιχεί σε αυτό το γράμμα Α α )
 •  η σύνθεση συμφώνων με όλα τα φωνήεντα
   ( τ-α τ-ο τ-ω τ-ε τ-ι τ-η τ-υ).

Κατά την ένταξή του στο δημοτικό το παιδί θα διδαχθεί να αναγνωρίζει και να χειρίζεται γραπτά σύμβολα, τα γράμματα.

Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας ανάγνωσης και γραφής είναι:

 •  η αντιστοιχία φωνήματος- γραφήματος
  ( η φωνούλα /ααα/ αντιστοιχεί σε αυτό το γράμμα Α α )
 •  η σύνθεση συμφώνων με όλα τα φωνήεντα
   ( τ-α τ-ο τ-ω τ-ε τ-ι τ-η τ-υ).

Ζωγραφίζουμε και κατονομάζουμε εικόνες που εμπεριέχουν το φώνημα /ρρρ/, έναν συνήθη θεραπευτικό στόχο.

Χρησιμοποιούμε ποικίλες δραστηριότητες και διαφορετικό υλικό ώστε να επιτύχουμε ευκολότερη και ταχύτερη γενίκευση της νέας δεξιότητας.

Ζωγραφίζουμε και κατονομάζουμε εικόνες που εμπεριέχουν το φώνημα /ρρρ/, έναν συνήθη θεραπευτικό στόχο.

Χρησιμοποιούμε ποικίλες δραστηριότητες και διαφορετικό υλικό ώστε να επιτύχουμε ευκολότερη και ταχύτερη γενίκευση της νέας δεξιότητας.

Εκτελούμε λεκτικές ή μη λεκτικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των χειλιών και της γλώσσας καθώς είναι απαραίτητη η λειτουργική επάρκεια τους για την παραγωγή ορθής ομιλίας.

Εκτελούμε λεκτικές ή μη λεκτικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των χειλιών και της γλώσσας καθώς είναι απαραίτητη η λειτουργική επάρκεια τους για την παραγωγή ορθής ομιλίας.

Η καθοδήγηση, η υποστήριξη, η ενθάρρυνση και η επιβράβευση είναι τα προηγούμενα βήματα της ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!!!

Η καθοδήγηση, η υποστήριξη, η ενθάρρυνση και η επιβράβευση είναι τα προηγούμενα βήματα της ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!!!

Βάζουμε τα δυνατά μας και παίρνουμε στο τέλος κάθε συνεδρίας και βραβείο!

Βάζουμε τα δυνατά μας και παίρνουμε στο τέλος κάθε συνεδρίας και βραβείο!

Καταφέρνοντας τους μικρότερους στόχους κάθε φορά, οδηγούμαστε μεθοδικά στους μεγάλους!

Καταφέρνοντας τους μικρότερους στόχους κάθε φορά, οδηγούμαστε μεθοδικά στους μεγάλους!