Λογότεχνον Καλαμάτας

Λογότεχνον Σπάρτης

Οι θεραπευτικές συνεδρίες γίνονται σε έναν απολύτως φιλόξενο και οργανωμένο χώρο ο οποίος διαμορφώθηκε με αγάπη στοχεύοντας στην κάλυψη όλων των διαδικαστικών αναγκών.