Το «Λογότεχνον» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα λογοθεραπείας σε παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες. Ως αντικείμενο της εργασίας μας ορίζεται η αξιολόγηση, η θεραπευτική παρέμβαση καθώς και η ενημέρωση για κάθε περίπτωση διαταραχών επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής και γενικότερων δυσκολιών μάθησης.

Μαρία Αλειφέρη

Με στόχο την ολοένα βελτιούμενη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση εργαζόμαστε για την ουσιαστική πρόοδο του ατόμου μέσω της αξιοποίησης των ήδη υπαρχουσών δεξιοτήτων του αλλά και της ενεργοποίησης νέων έμφυτων δυνατοτήτων.
Διαμορφώνονται εξατομικευμένα και κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα επικεντρωμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Η τελική επιτυχία αποτελεί το αποτέλεσμα και μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την οικογένεια-γονείς του παιδιού αλλά και του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος.

Αρχική Διαδικασία Λογοθεραπείας

Συχνά κρίνεται σκόπιμο από τους γονείς, αρχής γενομένης συνήθως από συστάσεις  του παιδιάτρου ή του παιδαγωγού, να έρθουν σε επαφή με κάποιον ειδικό και να αναζητήσουν εξειδικευμένες πληροφορίες.

Στο Λογότεχνον πρεσβεύουμε ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται όταν φωτίζεται το σωστό μονοπάτι και εμπνέονται στον άνθρωπο το κίνητρο και η αυτοπεποίθηση!

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία θα σας βοηθήσει ώστε να κατανοήσετε τις ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και τα χαρίσματα του παιδιού σας!

Οι  καλές   δεξιότητες   επικοινωνίας   λειτουργούν   ως   βασικός  δίαυλος   εξωτερίκευσης   του εαυτού μας.  Ας μην αφήνουνε εμπόδια στην ποιότητα ζωής κανενός  παιδιού- ατόμου!

Δεξιότητες επικοινωνίας

Δεξιότητες επικοινωνίας

Ας  μην  αφήνουμε  μια  μικρή δυσκολία  να   συντηρείται  και  να  μεγενθύνεται   καθώς αυξάνονται  οι  επικοινωνιακές    και   μαθησιακές ανάγκες ενός παιδιού.

Επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες

Επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες

Ο Χώρος μας

Καλαματα ---------------- - Σπάρτη

Λογότεχνον Καλαμάτας

  • Λογότεχνον Καλαμάτας

Λογότεχνον Σπάρτης

  • Λογότεχνον Σπάρτης

  Ανταποδίδουμε  την εμπιστοσύνη σας δείχνοντας αμέριστη  φροντίδα και ενδιαφέρον στα ζητήματα που απασχολούν εσάς και το παιδί σας.

Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας

Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας

Παρέχεται     εξατομικευμένη    λογοθεραπευτική   υποστήριξη  μέσω  κατάλληλων  θεραπευτικών  δραστηριοτήτων σε ένα φιλικό και  χαλαρό περιβάλλον.

Εξατομικευμένη λογοθεραπευτική υποστήριξη

Εξατομικευμένη λογοθεραπευτική υποστήριξη

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας!

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Μη διστάζετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού

Εξατομικευμένη λογοθεραπευτική υποστήριξη

Λογοθεραπεία Καλαμάτα Σπάρτη