Επεξηγούμε τον όρο «συμβολικό παιχνίδι»

Επεξηγούμε τον όρο  «συμβολικό παιχνίδι»

Το παιδί ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του εκδηλώνει την τάση για άμεση επαφή και προσκόλληση στα πρόσωπα και το περιβάλλον. Από το δεύτερο έτος η προσκόλληση αυτή κατευθύνεται προς τους συνομηλίκους αναπτύσσοντας ολοένα την κοινωνικοποίησή του. Αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω φυσικά…

Περισσότερα