Επεξηγούμε τον όρο  «συμβολικό παιχνίδι»

Το παιδί ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του εκδηλώνει την τάση για άμεση επαφή και προσκόλληση στα πρόσωπα και το περιβάλλον. Από το δεύτερο έτος η προσκόλληση αυτή κατευθύνεται προς τους συνομηλίκους αναπτύσσοντας ολοένα την κοινωνικοποίησή του.
Αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω φυσικά του παιχνιδιού κατηγοριοποιείται και περιγράφει αντίστοιχες αναπτυξιακές φάσεις μιας εξελικτικής πορείας.
Σε μια τέτοια αναπτυξιακή φάση εντάσσεται και το συμβολικό παιχνίδι. Το παιδί αλλάζει και τροποποιεί τα πραγματικά δεδομένα υπό το πρίσμα της δημιουργικότητας και της φαντασίας του. Χρησιμοποιεί υπαρκτά αντικείμενα προσδίδοντας τους φανταστικές ιδιότητες. Έχει τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσει, να επινοεί ρόλους και ιστορίες, να καταστρώνει σενάρια και φυσικά να διασκεδάζει.

Πηγή:
Εξελικτική ψυχολογία- Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση- Ιωάννου Ν. Παρασκευόπουλου.