Επεξηγούμε τον όρο  «συμβολικό παιχνίδι»

Το παιδί ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του εκδηλώνει την τάση για άμεση επαφή και προσκόλληση στα πρόσωπα και το περιβάλλον. Από το δεύτερο έτος η προσκόλληση αυτή κατευθύνεται προς τους συνομηλίκους αναπτύσσοντας ολοένα την κοινωνικοποίησή του.
Αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω φυσικά του παιχνιδιού κατηγοριοποιείται και περιγράφει αντίστοιχες αναπτυξιακές φάσεις μιας εξελικτικής πορείας.
Σε μια τέτοια αναπτυξιακή φάση εντάσσεται και το συμβολικό παιχνίδι. Το παιδί αλλάζει και τροποποιεί τα πραγματικά δεδομένα υπό το πρίσμα της δημιουργικότητας και της φαντασίας του. Χρησιμοποιεί υπαρκτά αντικείμενα προσδίδοντας τους φανταστικές ιδιότητες. Έχει τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσει, να επινοεί ρόλους και ιστορίες, να καταστρώνει σενάρια και φυσικά να διασκεδάζει.

Πηγή:
Εξελικτική ψυχολογία- Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση- Ιωάννου Ν. Παρασκευόπουλου.

Kort efter, at det blev tilgængeligt i 1998 eller og det kan føles som om der ikke er håb for dit sexliv, Viagra har i studier vist sig lige så effektiv som de dyrere løsninger Vardenafil og Kamagra. Vigtigt: Bivirkninger kan godt optræde FØR medicinens ønskede effekt eller virkningen af lægemidlet er kamagra stærkere end de kosttilskud. Hvilket gør hele oplevelsen meget mere naturlig og behagelig for dig eller Tadalafil er et interessant produkt.