Αναπτύσσοντας τον αφηγηματικό λόγο

Αναπτύσσοντας τον αφηγηματικό λόγο

Με τον όρο αφηγηματικό λόγο εννοούμε την εκφορά τουλάχιστον δύο φράσεων με χρονολογική σειρά που αφορούν ένα γεγονός ή μια εμπειρία (Curenton&Lukas 2007). Η αφήγηση προϋποθέτει λογική διαδοχή γεγονότων και εφαρμογή της γνώσης για τον κόσμο. Απαιτεί ανώτερες γνωστικές διεργασίες και είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη…

Περισσότερα