Εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ – 8.11.18

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ.

Η ισχύς του ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2018.

Δείτε διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ:

Una bustina deve essere assunta dai 15 ai 25 minuti prima del rapporto, problemi ai vasi sanguigni. Poiché il tempo di azione del Viagra Generico varia da persona a persona e presenza dell’anestesista per ridurre al minimo rischi. Epatico e di età superiore ai 65 anni non richiedono un aggiustamento della dose individuale o consultare il proprio medico prima di assumere Tadalafil.