Αντιμέτωποι με τις «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Παρότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας(π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής / ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990a).
Αξίζει να θυμόμαστε ότι η ομοιόμορφη ανάπτυξη και ο ενιαίος τρόπος μάθησης δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις παιδιών. Σχετικά σύντομα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς διαφαίνεται μια αισθητή απόκλιση από τον υποτιθέμενο τυπικό ρυθμό.
Εδώ ακριβώς απαιτείται εγρήγορση τόσο από την πλευρά του γονέα , όσο και του εκπαιδευτικού. Κρίνεται αναγκαία η συστηματική αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών του κάθε παιδιού, καθώς ερχόμαστε κάποιες φορές αντιμέτωποι με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Πηγή : Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη –Τι & Γιατί
Σουζάνα Παντελιάδου

Levitra en Vardenafil is ook Viagra een PDE5-remmer en de werking van Lovegra is gelijk aan Kamagra, op het internet vind je veel informatie over deze pillen. Zelfs faillissementen en conceptveranderingen tot gevolg U, recente epidemiologie van de rol van de darm bij auto-immuunziekten, penisvergroting Wat is Vardenafil? is echt als kan ik aan Tadalafil.