Δεξιότητες επικοινωνίας

Οι  καλές   δεξιότητες   επικοινωνίας   λειτουργούν   ως   βασικός  δίαυλος   εξωτερίκευσης   του εαυτού μας.  Ας μην αφήνουνε εμπόδια στην ποιότητα ζωής κανενός  παιδιού- ατόμου!