Επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες

Ας  μην  αφήνουμε  μια  μικρή δυσκολία  να   συντηρείται  και  να  μεγενθύνεται   καθώς αυξάνονται  οι  επικοινωνιακές    και   μαθησιακές ανάγκες ενός παιδιού.