Εξατομικευμένη λογοθεραπευτική υποστήριξη

Παρέχεται     εξατομικευμένη    λογοθεραπευτική   υποστήριξη  μέσω  κατάλληλων  θεραπευτικών  δραστηριοτήτων σε ένα φιλικό και  χαλαρό περιβάλλον.