Αντιμέτωποι με τις «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

Αντιμέτωποι με τις «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του…

Περισσότερα

Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ;

Τι είναι η φωνολογική επίγνωση ;

Η φωνολογική επίγνωση αναφέρεται στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διακριτά μέρη (συλλαβές- φωνήματα) και στην ικανότητα χρήσης αυτών των φωνολογικών μερών(Blachman,1994). Το άτομο που έχει ανεπτυγμένη τη φωνολογική του επίγνωση μπορεί να αναγνωρίζει και να παράγει ομοιοκαταληξίες, να συνθέτει και να αναλύει λέξεις…

Περισσότερα

Επεξηγούμε τον όρο «συμβολικό παιχνίδι»

Επεξηγούμε τον όρο  «συμβολικό παιχνίδι»

Το παιδί ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του εκδηλώνει την τάση για άμεση επαφή και προσκόλληση στα πρόσωπα και το περιβάλλον. Από το δεύτερο έτος η προσκόλληση αυτή κατευθύνεται προς τους συνομηλίκους αναπτύσσοντας ολοένα την κοινωνικοποίησή του. Αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω φυσικά…

Περισσότερα

Αναπτύσσοντας τον αφηγηματικό λόγο

Αναπτύσσοντας τον αφηγηματικό λόγο

Με τον όρο αφηγηματικό λόγο εννοούμε την εκφορά τουλάχιστον δύο φράσεων με χρονολογική σειρά που αφορούν ένα γεγονός ή μια εμπειρία (Curenton&Lukas 2007). Η αφήγηση προϋποθέτει λογική διαδοχή γεγονότων και εφαρμογή της γνώσης για τον κόσμο. Απαιτεί ανώτερες γνωστικές διεργασίες και είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη…

Περισσότερα